• Nächtlicher Blick des Luganersees

Kwaliteits en Milieubeleid

KWALITEITSBELEID

Het Hotel Parco San Marco Lifestyle Beach Resort is een begrip als het gaat om belevenisniveau en gastvrijheid in een ongedwongen omgeving, voor een onbevooroordeelde generatie, ongeacht leeftijd en levensstijl.

Het Hotel Parco San Marco Lifestyle Beach Resort streeft er naar zijn gasten een zo groot mogelijke feel-good-ervaring te bieden. Het heeft als kwaliteitsdoelstelling optimale kwaliteit te bereiken bij de uitvoering van zijn taak. Daartoe horen de volgende kwaliteitskenmerken bij dienstverlening, producten en werkroutine in acht genomen  en zonodig aangepast te worden aan nieuwe of  veranderde eisen. De essentiële kwaliteitskenmerken van de dienstverleningen en producten zijn:

1.Optimale klantgerichtheid

2.Nauwkeurigheid

3.Betrouwbaarheid

4.Actualiteit

5.Vlotte afhandeling van taken

6.Beschikbaarheid    

 

MILIEUBELEID

 Ons hotel en met bijbehorende terrein vormen één ongeschonden natuurlijk milieu. Vandaar dat wij belang stellen in een symbiose met de natuur en de omgeving, waarin wij economisch actief zijn. Dankzij ongeschonden natuur en biodiversiteit van flora en fauna kunnen onze gasten tot rust komen, zich ontspannen en onvergetelijke belevenissen beleven.

Wij beschouwen milieubescherming als een maatschappelijke taak aan welke een ieder al naar gelang zijn of haar verantwoordelijkheid, kennis en bekwaamheden moet meewerken. Bovendien hebben wij het ons als taak gesteld om onze gasten en leveranciers te motiveren om milieubewust te handelen.

Wij streven ernaar:

  • Natuurlijke bronnen te ontzien en efficiënt te gebruiken
  • afval te verminderen en milieuvriendelijk af te voeren
  • d.m.v. opleidingen en voorlichting van ons personeel in alle verschillende afdelingen verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu te eisen
  • een open en objectieve dialoog te voeren met alle autoriteiten en leveranciers als ook met het publiek
  • onze gasten regelmatig en uitgebreid op de hoogte te houden van de milieu-betrokken aspecten van ons handelen.
  • niet alleen om milieurechtelijke bepalingen na te leven maar ook voelen wij ons verplicht om constant bij te dragen aan het verbeteren van onze milieucriteria.

Voor een CO2-vrije wereld bieden wij onze gasten de mogelijkheid tot het opladen van hun e-auto's.